ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่ : ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ วันปิยมหาราช

ภาพถ่ายบรรยากาศพิธีวางพวงมาลา ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ประจำปี ๒๕๕๔

กิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) รุ่นที่ ๒๓ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระปิยมหาราช พระมหาราชเจ้าผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวไทยแห่งแผ่นดินสยาม