ภาพถ่ายบรรยากาศวันซ้อมเข้ารับพระราชทานใบประกาศนียบัตรประจำปี ๒๕๕๓ รุ่นที่ ๒๒

คอยติดตามชมภาพชุด บรรยากาศวันเข้ารับพระราชทานใบประกาศนียบัตรฯ ของนักเรียนรุ่นที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ที่นี่เร็วๆ นี้